• ROZUMIEMY

  • CHRONIMY

  • WYGRYWAMY

Usługi

Nasi prawnicy

Aktualności

RODO: Jak zmieni się system ochrony danych osobowych? Artykuł mec. Przemysława Raczyńskiego w Gazecie Prawnej

Wraz z wejściem do polskiego porządku prawnego RODO, system prawa ochrony danych osobowych zmieni się diametralnie.

Młodzi w Łodzi, czyli warto studiować i pracować w Łodzi!

Obligo & Krauss Kancelaria Prawna Fundatorem stypendium dla studentki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

PERŁY CERAMIKI UE 2017 z udziałem eksperta GK OBLIGO

Wykład "Umowne zastrzeżenie zakazu posługiwania się wzorem graficznym produktu w prawie polskim".

ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej OBLIGO Sieczkowski i Spółka Sp.k. poprowadzili warsztaty podczas Seminarium „Zaawansowane Materiały Budowlane“

Kongres Branży Spożywczej

W dniu 6 października br. mecenas Przemysław Raczyński poprowadził prelekcję na spotkaniu organizowanym przez BPCC

Szkolimy pracowników i dystrybutorów

22 września 2015 r. mecenas Bogumił Sieczkowski poprowadził szkolenie z Nowego prawa sprzedaży - odpowiedzialność sprzedawcy za jakość towarów i usług

Kancelaria Obligo


Kancelaria Adwokacka OBLIGO & Krauss Kancelaria Prawna sp.k. posiada tytuł Lidera Usług Prawnych oraz co roku bierze udział w ogólnopolskim Rankingu Kancelarii Adwokackich organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita .

W ostatniej 12 edycji Rankingu Kancelaria zajęła pierwsze miejsce w województwie łódzkim oraz jest w gronie 100 największych w Ogólnopolskim Rankingu Kancelarii, organizowanym przez ogólnopolski dziennik Rzeczpospolita. Ranking obejmował w tym roku ponad 270 firm z całej Polski.

Kancelaria Adwokacka OBLIGO & Krauss Kancelaria Prawna sp.k. może się pochwalić wdrożeniem, jako jedna z pierwszych kancelarii prawnych w kraju Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 . Od 2005 roku już dwukrotnie recertyfikowaliśmy System

Kontakt
Adres Kancelarii Obligo


Formularz


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO & Krauss Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 727-25-77-881, REGON: 473087807.
2) Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligo.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”.
b) marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z administratorem danych, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.).
c) udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).
4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6) Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.


Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.