Nasi Prawnicy


Adwokat

Beata Araszkiewicz


(+48) 42 633-66-44
araszkiewicz@kancelaria.obligo.pl

Biografia

Adwokat Beata Araszkiewicz ukończyła dwa kierunki studiów: Prawo jednolite 5 – letnie studia magisterskie oraz Administracja jednolite 5 – letnie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, z wynikiem bardzo dobrym, dwukrotnie broniąc prace magisterskie złożone w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala poświęcone tematyce pracodawców: "Instrumenty prawno-organizacyjne służące minimalizowaniu ryzyka osobowego pracodawcy" oraz „Swoboda zatrudniania pracowników i jej ograniczenia w dobie gospodarki wolnorynkowej”. W trakcie studiów została czterokrotną stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu odszkodowań osobowych i materialnych, prawa gospodarczego, w tym prawa podatkowego przedsiębiorstw oraz prawa pracy, w tym sporów dotyczących rozwiązywania umów o pracę, odszkodowań za złamanie zakazu konkurencji, godzin nadliczbowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji. Doradza nie tylko w kwestiach cywilnych i pracowniczych, ale również w sprawach dotyczących prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz wykroczeń i przestępstw karnoskarbowych.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.