Idzie wiosna - zalegalizuj samowolę budowlaną

Jeśli ktoś postawił dom czy inny budynek bez pozwolenia na budowę, użytkuje go już minimum 20 lat i każdego roku martwi się, jak bez szwanku wybrnąć z tej sytuacji, teraz ma szansę pozbyć się kłopotu. Wystarczy skorzystać z uproszczonego trybu legalizacji samowoli budowalnej, żeby wreszcie bez zmartwień korzystać ze swojej nieruchomości.

Naprawdę warto to zrobić, bo w znowelizowanej nie tak dawno ustawie Prawo Budowalne legalizacja starych, nielegalnie postawionych budynków jest wyjątkowo prosta – prawie bezkosztowa, nie pociągająca za sobą praktycznie żadnych kłopotów dla właściciela „samowolki”.

Zacznijmy od portfela – tu westchnienie ulgi może być największe, bo korzystając z uproszczonej procedury nie trzeba zapłacić 50 tysięcy złotych opłaty legalizacyjnej! A do tego:

  •  do uruchomienia legalizacji potrzebnych jest mniej dokumentów niż w „trybie zwykłym”
  • organ nadzoru budowlanego nie będzie badał zgodności samowoli budowalnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • nie będzie trzeba ubiegać się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Jak zalegalizować w trybie uproszczonym starą samowolę budowalną?

Trzeba złożyć wniosek o legalizację budynku w trybie uproszczonym – to konieczne, bo uproszczona procedura legalizacyjna może być wszczęta tylko na wniosek właściciela lub zarządcy budynku.
Do dokumentacji legalizacyjnej trzeba będzie dołączyć:

  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą legalizowanego obiektu
  • ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Na złożenie tych dokumentów jest minimum 60 dni. To wszystko – jeśli organ nadzoru budowalnego stwierdzi, że dokumentacja jest kompletna i budynek można bezpiecznie użytkować, wyda decyzję o jego legalizacji.

- Gołym okiem widać, że celem wprowadzenia uproszczonej legalizacji nie jest represja, czyli nałożenie kary lecz dążenie do doprowadzenia zgodności obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem – ocenia radca prawny Przemysław Raczyński z kancelarii prawnej Obligo&Przywóski w Łodzi. –
I dlatego sądzę, że ta regulacja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania legalizowaniem starych obiektów budowlanych. To opłaci się wszystkim – państwu i właścicielom tych budynków. Państwu, bo stare „samowolki” nierzadko przez dziesięciolecia pozostawały poza jakimkolwiek zainteresowaniem organów administracji budowlanej, które w sposób bierny akceptowały ten stan. Właścicielom, ponieważ  będą oni mogli bezboleśnie uregulować stan prawny nieruchomości, co jest ważne na przykład przy jej sprzedaży. Nie licząc oczywiście poprawy samopoczucia, bo przecież wreszcie będzie można mieszkać w legalnym budynku.

Przepisy nowelizujące ustawę Prawo budowlane, wprowadzające uproszczoną legalizację samowoli budowlanej obowiązują od 19 września ubiegłego roku.

 

Szukają Państwo pomocy z zakresu prawa budowlanego?

Zapraszamy do kontaktu:

Radca Prawny Przemysław Raczyński

42 633 66 44

raczynski@kancelaria.obligo.pl

 

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.