Postępowanie egzekucyjne


Kancelaria Prawna OBLIGO & Krauss posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach działań związanych z tą dziedziną prawa nasi prawnicy:

  • przygotowują wnioski o wszczęcie egzekucji i kierują je do organów egzekucyjnych
  • reprezentują Klientów w toczących się na ich rzecz postępowaniach egzekucyjnych w zakresie egzekucji z nieruchomości oraz egzekucji z innych składników majątku dłużników swoich Klientów
  • monitorują czynności organów egzekucyjnych podejmowane w toku postępowania egzekucyjnego
  • sporządzają środki zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w toku postępowania egzekucyjnego w celu ochrony interesów Klientów
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.