Postępowanie odszkodowawcze


Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniu o odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczeń osobowych i majątkowych. W ramach działań związanych z tą dziedziną prawa Kancelaria:

  • reprezentuje Klientów w postępowaniu likwidacyjnym (przed wszczęciem postępowania sądowego) o odszkodowanie z tytułu zwartej umowy ubezpieczenia osobowego lub majątkowego sporządzając stosowne pisma i prowadząc negocjacje ugodowe
  • reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu zwartej umowy ubezpieczenia osobowego lub majątkowego przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym
  • sporządza pisma procesowe w toku postępowania sądowego
  • sporządza środki zaskarżenia od wydanych orzeczeń
  • sporządza odpowiedzi na wniesione przez przeciwników procesowych środki zaskarżenia – sprzeciwy, zarzuty, apelacje
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.