Kariera

Jeśli jesteś ambitnym studentem prawa i myślisz o odbyciu praktyk w dynamicznie rozwijającej się kancelarii prawnej, Kancelaria OBLIGO & Krauss to miejsce właśnie dla Ciebie.
 

Korzyści z odbycia praktyk w naszej Kancelarii:

 • • możliwość poznania realiów pracy w kancelarii prawnej
 • • zdobycie i poszerzenie doświadczenia
 • • rozwój umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej
 • • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce (law in action)
 • • najlepszym praktykantom oferujemy możliwość dalszej współpracy po zakończeniu praktyk

Wymagania dla przyszłych praktykantów:

 • • student / studentka prawa ostatnich lat
 • • dobre wyniki w nauce
 • • biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów Word i Lex
 • • wysoka kultura osobista
 • • komunikatywność
 • • mile widziana znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

 

Zachęcamy do złożenia CV wraz ze zdjęciem i listu motywacyjnego na adres: praca@obligo.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Krauss Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Obligo & Krauss Kancelaria Prawna sp. k.w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Obowiązek informacyjny

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Obligo & Krauss Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Łodzi (90-043), przy ul. Targowej 35, NIP: 727-25-77-881, REGON: 473087807;
2.    Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczyłInspektoraOchronyDanych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@obligo.pl
3.    dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnegona podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4.    dane osobowe będą udostępniane:
•    pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym;
•    pracownikom działu kadr Administratora;
•    podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
•    serwisom internetowym za pośrednictwem, których Administratorpublikuje ogłoszenia o pracę.
5.    dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
6.    dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat;
7.    ma Pan/Pani prawo do:
a)    dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c)    przenoszenia danych,
d)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji;
9.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.