Prawa konsumenta w sklepie internetowym

Prawa konsumenta w sklepie internetowym


W obecnych czasach niemalże każdy może założyć sklep internetowy w niespełna godzinę czasu. Prowadzenie sklepu internetowego jednakże wiąże się z kwestiami formalnymi, o których nie można zapomnieć, aby działalność była zgodna z prawem.

Szczególnie istotne jest zapewnienie zgodności regulaminu sklepu z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Dlaczego? Niektóre kwestie nie mogą zostać określone przez przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy w sposób mniej korzystny, niż wynika to z regulacji ustawowej. Wszelkie odstępstwa od regulacji ustawowych na niekorzyść konsumenta są nieważne, a ich miejsce stosuje się wprost przepisy ustawy o prawach konsumenta.

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy nie może zapomnieć, że konsumentowi przysługuje szereg uprawnień, wśród których fundamentalne znaczenia mają:

 • prawo do pełnej i rzetelnej informacji o towarze i usłudze,
 • prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do informacji

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w jasny i widoczny sposób oraz bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia m.in. o następujących kwestiach:

 • danych identyfikujących przedsiębiorcę,
 • podstawowych cechach towaru lub usługi,
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych dodatkowych kosztach,
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
 • w przypadku prawa do odstąpienia od umowy
 • warunkach, terminach oraz procedurze odstąpienia,
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy,
 • terminie, w którym oferta lub cena pozostają wiążące.

Przedsiębiorca powinien potwierdzić te informacje na piśmie (np. w treści maila przesyłanego przed lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia).


Prawo do odstąpienia od umowy   

Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawieranej przez internet nie musi w żaden sposób usprawiedliwiać swojego zachowania, a przedsiębiorca nie może uzależnić skuteczności tego oświadczenia od podania przez konsumenta przyczyn czy uzasadnienia podjętej decyzji.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy przez internet w ciągu 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie w tym okresie oświadczenia o odstąpieniu przez konsumenta, zaś data odbioru oświadczenia przez sklep internetowy nie ma już żadnego znaczenia.

Co istotne, sklep internetowy nie może uzależniać możliwości skorzystania z prawa odstąpienia, od zwrotu towaru przez konsumenta w oryginalnym opakowaniu.


Pozostałe prawa i obowiązki

Powyżej przedstawione obowiązki to tylko jedne z nielicznych jakie ciążą na przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy. Nie można zapomnieć, że szereg dalszych wymogów wynika  z innych aktów prawnych, wśród których należy wymienić w szczególności ustawę o świadczenie usług drogą elektroniczną czy rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Artykuł przygotował dla Państwa mecenas Marcin Błędowski.

 

Kancelaria Obligo & Przywóski oferuje tworzenie oraz opiniowanie:

 • umów,
 • statutów,
 • kontraktów,
 • regulaminów,
 • oświadczeń,
 • aktów prawnych,
 • ekspertyz,
 • opinii,
 • pism procesowych,
 • oraz pozostałych dokumentów prawnych.

Zapraszamy do współpracy!

 

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.