Prawo administracyjne


Kancelaria Prawna OBLIGO & Krauss oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego:

  • rozwiązujemy problemy związane z procesami inwestycyjnymi, które wymagają zastosowania wielu gałęzi prawa administracyjnego w kontaktach pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi z administracją publiczną
  • przeprowadzamy zawiłe postępowania administracyjne w sprawach uzyskiwania decyzji środowiskowych, przeciwpożarowych, pozwoleń budowlanych, zezwoleń oraz rozstrzygnięć administracji publicznej
  • rozwiązujemy problemy związane z szeroko rozumianymi zagadnieniami zamówień publicznych
  • sporządzamy opinie prawne związane z działalnością samorządów terytorialnych
  • udzielamy pomocy w  prowadzonych  postępowaniach egzekucyjnych
  • uczestniczymy w postępowaniach sądowo-administracyjnych przez Sądami Administracyjnymi, składamy środki odwoławcze od wydawanych przez organy administracji orzeczeń
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.