Prawo cywilne


Kancelaria Adwokacka „OBLIGO” Sieczkowski i Spółka oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego:

  • opracowujemy i opiniujemy umowy prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawem rzeczowym i prawem zobowiązań
  • świadczymy kompleksowe dochodzenie roszczeń wynikających z umów prawa cywilnego, w szczególności: umów sprzedaży, leasingu, najmu, robót budowlanych, przewozu, dostawy i innych oraz windykujemy należności
  • badamy zgodność umów prawa cywilnego z obowiązującymi przepisami prawa
  • doradzamy pod kątem zmniejszania ryzyka wynikającego z zawieranych umów – zabezpieczamy interesy Klientów
  • zapobiegamy ewentualnym sprawom sądowym wynikającym z niewłaściwie sporządzonych umów cywilnoprawnych
  • dochodzimy odszkodowań wynikających z niewykonania, nienależytego wykonania lub nieterminowego wykonania umów, jak również z tytułu czynów niedozwolonych
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.