Prawo karne


W zakresie prawa karnego Kancelaria Prawna OBLIGO & Krauss świadczy profesjonalne usługi doradztwa oraz reprezentacji Klientów w procesie karnym. W szczególności podejmujemy się:

  • obrony we wszystkich rodzajach postępowań karnych i na wszystkich etapach procesu:  postępowanie przygotowawcze (śledztwo / dochodzenie), postępowanie jurysdykcyjne zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, sporządzanie kasacji w sprawach karnych do Sądu Najwyższego oraz reprezentacja na rozprawie kasacyjnej
  • reprezentowania pokrzywdzonego i pomocy w zagwarantowaniu jego praw, np.: sporządzania i składania zawiadomienia o przestępstwie, składania wniosków dowodowych, zaskarżania postanowień prokuratora (o odmowie wszczęcia postępowania, o umorzeniu postępowania), reprezentacji przed sądem
  • reprezentowania przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrony jego praw
  • reprezentowania powoda cywilnego w postępowaniu karnym
  • reprezentowania osób niebędących stronami (np.: reprezentowania osoby zatrzymanej, zaskarżania postanowień i czynności procesowych, takich jak sposobu dokonania przeszukania lub zatrzymania rzeczy)
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.