Prawo rodzinne i opiekuńcze


Usługi Kancelarii Prawnej OBLIGO & Krauss w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmują zarówno sprawy wynikające ze stosunków małżeńskich, jak również związane z uregulowaniem stosunków między rodzicami i dziećmi. Oferta Kancelarii obejmuje:

  • doradztwo w sprawach majątkowo-małżeńskich, w tym sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew/wniosek, pism procesowych
  • konsultacje w czasie trwania postępowania sądowego
  • zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, podział majątku,  ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa i w innych sprawach małżeńskich
  • zastępstwo procesowe w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, uznania dziecka, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka i ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • zastępstwo procesowe w sprawach alimentacyjnych oraz związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej przed sądem opiekuńczym
  • prowadzenie spraw o ustanowienie opieki lub kurateli
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.