Prawo upadłościowe i naprawcze


Kancelaria Adwokacka „OBLIGO” Sieczkowski i Spółka oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa upadłościowego. Oferujemy szeroki wachlarz usług w tym obszarze:

 • Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu:
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
  • reprezentacja Klientów przed sądem w postępowaniu upadłościowym we wszystkich instancjach
  • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności
  • reprezentacja Klienta na zgromadzeniach wierzycieli
  • analiza propozycji układowych upadłego
  • głosowanie za lub przeciw układowi
  • monitorowanie wykonywania układu
  • sporządzanie środków zaskarżenia w toku postępowania
  • uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia w koszty niespłaconych należności
 • Postępowanie upadłościowe z likwidacją majątku upadłego:
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika oraz reprezentacja wierzyciela przed sądami gospodarczymi
  • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności
  • monitorowanie przebiegu procesu likwidacji majątku upadłego oraz stały kontakt z syndykiem
  • sporządzanie środków zaskarżenia list wierzytelności
  • uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do zaliczenia w koszty niespłaconych należności
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.