Prowadzisz działalność gospodarczą na własny rachunek? Sprawdź, kiedy możesz być traktowany jak konsument

 

To może się przydać, ponieważ obecnie w sytuacji, kiedy przedsiębiorca zawiera ze sprzedawcą jakiejś usługi albo towaru umowę nie mającą „charakteru zawodowego”, czyli nie wiążącą się z prowadzoną przez niego firmą i branżą, będzie mógł skorzystać z niektórych uprawnień jakie przysługują  konsumentowi . A to oznacza, że będzie mógł być objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów – chodzi o możliwość stosowania rękojmi za wady, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz stosowanie zabronionych klauzul abuzywnych.

Umożliwiają to zmiany przepisów prawa konsumenckiego oraz przepisów kodeksu cywilnego, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, a które zmieniają status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Zmiany przepisów – stwarzając możliwość wystąpienia przedsiębiorcy w roli konsumenta – wprowadzają na rynek trzecią kategorię podmiotów, z którymi będzie można zawrzeć umowę: do  konsumentów i przedsiębiorców dołączają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zawierające umowę, która nie ma zawodowego charakteru.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Wyobraźmy sobie indywidualnego przedsiębiorcę prowadzącego działalność prawniczą. Na potrzeby prowadzonej działalności – poza lokalem przedsiębiorstwa – kupuje on od innego przedsiębiorcy profesjonalny sprzęt komputerowy. Umowa sprzedaży nie ma dla niego charakteru zawodowego, ponieważ specjalizuje się on jedynie w świadczeniu usług prawniczych, a nie handlu tego rodzaju sprzętem. Kupujący może – jak konsument – skorzystać z uprawnień na podstawie rękojmi, gdyby wystąpiły wady kupionego sprzętu, a także przysługuje mu prawo odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od otrzymania kupionego sprzętu od sprzedawcy.

Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i określone tam kody PKD, określające rodzaje działalności gospodarczej.

Są korzyści, są też obowiązki

Zmiany wprowadzone w prawie konsumenckim dają nie tylko – w określonych sytuacjach – przywileje konsumencie przedsiębiorcy, ale powodują, że wielu przedsiębiorców, sprzedawców i usługodawców musi dostosować do nowych przepisów swoje obecne wzory umów, ogólne warunki umów czy regulaminy sklepów internetowych.

Sprzedawcy/usługodawcy powinni przeanalizować i ocenić dokumenty, którymi się posługują, sprawdzić zgodność ich treści z aktualnymi przepisami i w razie potrzeby dokonać stosownych modyfikacji. Muszą one uwzględniać odrębne postanowienia dedykowane dla nowej, trzeciej grupy podmiotów, jaką stały się osoby posiadające status indywidualnego przedsiębiorcy, zawierające umowy nie posiadające dla nich „zawodowego charakteru”. Analiza powinna szczególnie uwzględnić regulacje, które dotyczą uprawnień konsumenckich przyznanych nowej grupie podmiotów: prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, rękojmi za wady oraz niedozwolonych postanowień umownych.

 

Powyższy artykuł stworzył dla Państwa radca prawny Marcin Błędowski z kancelarii Obligo & Przywóski

specjalizujacy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz zagadnieniach z zakresu e-commerce.

Jeśli chccą Państwo skorzystać z usług mecenasa Marcina Błędowskiego serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres:

bledowski@kancelaria.obligo.pl

 

 

 

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.