Prawo korporacyjne


Kancelaria Adwokacka „OBLIGO” Sieczkowski i Spółka oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego, szczególnie w następujących kwestiach:

 • prawo spółek (Kodeks Spółek Handlowych)
 • obsługa prawna spółek z udziałem kapitału zagranicznego
 • spółki typu venture capital
 • umowy outsourcingowe
 • restrukturyzacja spółek
 • nabywanie i zbywanie udziałów / akcji
 • prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw
 • transakcje przejęcia i łączenia spółek (merger and acquisition)
 • tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures
 • tworzenie konsorcjów i sporządzanie umów o współpracy
 • sprzedaż aktywów przedsiębiorstw
 • sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • analiza due diligence przedsiębiorstw
 • likwidacja spółek
 • reprezentowanie Klientów w procesach z zakresu prawa spółek (zaskarżanie uchwał, reprezentacja przed sądem rejestrowym)
 • reprezentowanie Klientów na zgromadzeniach wspólników / walnych zgromadzeniach akcjonariuszy
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy spółkami prawa handlowego
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.