Co nas wyróżnia?

Przestrzeganie najwyższych norm jakości pracy

Wszelkie podejmowane w powierzonych przez Klientów sprawach działania są zgodne z wewnętrznymi procedurami postępowania, ustanowionymi w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością, certyfikowanego na zgodność z normą  ISO 9001:2008 i są wykonywane z zachowaniem najwyższej staranności.

Dynamiczne reagowanie

W powierzonych przez Klienta sprawach Kancelaria sporządza wszelkie pisma oraz dokumenty, a także stale monitoruje przebieg sprawy na każdym jej etapie, by na bieżąco reagować na każde zdarzenie procesowe i właściwie pokierować sprawami Klienta lub doradzić najlepsze rozwiązanie.

Stałe informowanie Klientów

Kancelaria kieruje się zasadą pełnej jawności - o wiadomościach uzyskanych w toku podjętych działań informuje Klienta, któremu przekazuje na bieżąco nowe okoliczności pojawiające się sprawie.

Pełna dyspozycyjność

Kancelaria proponuje obsługę prawną za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu i pozostaje w gotowości do jej świadczenia w ciągu całego tygodnia roboczego. Jednak we wszelkich przypadkach tego wymagających (np. udział w negocjacjach) przedstawiciel Kancelarii stawia się osobiście do dyspozycji Klienta. Kancelaria stoi bowiem na stanowisku, że nowoczesny i elastyczny model obsługi prawnej jest bardziej efektywny dla Klienta.

Wzajemne zaufanie

Mamy świadomość, że nasi Klienci działają w wymagających obszarach biznesu i podejmują trudne decyzje, często pod presją czasu. Pomimo tego potrafimy zbudować i utrzymać wzajemne zaufanie, mając na względzie poszanowanie prywatności Klienta i profesjonalizm we wzajemnych stosunkach.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.